96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’IRPF continua apostant per l’atenció a persones sordes

Durant 2019, Fesord a través de les subvencions dirigides a la realització d’inversions i programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques en la Comunitat Valenciana; està duent a terme quatre programes:

AGENT DE DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT SORDA (ADECOSOR) per a l’atenció i formació a persones sordes; així com per a realitzar accions de sensibilització i difusió sobre persones sordes, comunitat sorda i llengua de signes.

ATENCIÓ A l’ENTORN DE LES PERSONES SORDES PER A LA SEUA INTEGRACIÓ SOCI-FAMILIAR a través de l’atenció a famílies, intervenció en la llar, tallers de llengua de signes i activitats d’oci; així com formació a professionals i difusió i sensibilització.

PROGRAMA D’ENVELLIMENT ACTIU PER A PERSONES MAJORS SORDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA que inclou l’atenció personalitzada i l’acompanyament a persones sordes majors, així com la formació a persones sordes en l’atenció a aquest col·lectiu.

PROGRAMA D’ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES JOVES SORDES que aposta per una atenció a joventut sorda, incloent orientació, assessorament i formació especialitzada.

Tot això no seria possible sense l’ajuda rebuda per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.