96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Aposta per l’atenció a persones sordes de la Diputació de València

L’Excma. Diputació Provincial de València torna a confiar en la Fundació Fesord CV per a l’atenció a persones sordes de la província.

En el marc Projectes específics d’entitats privades d’acció social de la província de València en l’exercici 2019 l’administració ha concedit una ajuda directa a la Fundació Fesord CV de 15.634,60 €.

La Fundació Fesord CV a través del “Programa específic d’atenció a persones sordes en municipis de València” subvencionat per l’administració pública valenciana, dóna una atenció integral a les necessitats que presenten les persones sordes en els municipis de la província de València d’una forma accessible, respectant la seua diversitat i confiant en la seua capacitat de decisió, desenvolupament i autonomia i d’aquesta forma donar suport a les possibilitats d’inserció social a nivell municipal.