96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Foment de les TICs per a les persones sordes majors

190215_mayoresconecta2

Dins dels objectius d’atenció a persones sordes majors mitjançant el desenvolupament de programes d’intervenció social, atenció, acompanyament i mediació, el servei d’atenció a persones sordes i atenció sectorial als nostres majors posa especial importància en què estiguen informades sobre recursos existents que poden afavorir la seua autonomia i la dinamització del col·lectiu.

No hi ha dubte que l’ús de les TICs ha suposat un clar avanç en les possibilitats comunicatives i informatives de les persones sordes en general i si ens referim a les persones majors sordes, són també un instrument fonamental que amplia la seua capacitat d’independència.

Aquest objectiu és el que persegueix la ronda de tallers #mayoresconecta2 que en col·laboració amb la Fundació CNSE i la Fundació Vodafone s’està realitzant en la Comunitat Valenciana per a acostar aplicacions, donar significat a icones, llenguatges digitals que suposen l’obertura a tot un món de comunicació i interconnexió de les persones sordes majors.

Tot això, en grups de formació i amb la presència de formadors que també són persones sordes que poden transmetre aquests coneixements i estratègies en llengua de signes.

Aquesta setmana la cita ha sigut a Alacant, un grup de persones sordes majors de 55 anys, han participat en el taller, creant un ambient de distensió, curiositat i dinamisme que caracteritza als nostres majors.

És bon moment per a recordar el servei VidAsor, una videoasistència dirigida a persones sordes majors especialment vulnerables en el qual les aquestes poden comunicar-se amb una agent d’atenció especialitzada en llengua de signes per a dialogar, organitzar la seua medicació i previndre situacions de risc o exclusió.