96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Jornades d’Atenció a famílies i infància sorda

La CNSE en col·laboració amb Fesord CV celebren les Jornades d’Atenció a famílies i infància sorda des del moviment associatiu de persones sordes CNSE. Un total de 25 persones de 10 federacions autonòmiques han estat els dies 23 i 24 en Fesord CV per a reflexionar, conéixer i intercanviar experiències quant a l’atenció a les famílies.

Els i les assistents han conegut de primera mà el funcionament del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca de la Fundació Fesord CV que és l’únic que disposa d’una Unitat de Llengua de Signes d’intervenció ecològica en la llar en el qual l’ús d’aquesta llengua es trasllada a ambients naturals d’aprenentatge.

Per descomptat la consolidació de xarxes de treball dins del moviment associatiu és una peça clau en el projecte comú que uneix a les nostres federacions, que al costat de les xarxes associatives posen en marxa serveis d’atenció especialitzats que redunden en un major benestar, participació i qualitat de vida de les persones sordes i les seues famílies.

Aquest ha sigut també en l’objectiu d’aquestes jornades, acostar i conéixer la realitat territorial quant a l’atenció a famílies i buscar estratègies d’innovació i normalització en tots els territoris autonòmics, siguen els que siguen els seus recursos i la seua situació.

Un altre dels punts forts de la jornada ha sigut comprendre el que és l’atenció primerenca, els recursos normalitzats i públics i com encaixar-los en les necessitats i demandes de les famílies amb xiquets i xiquetes sords de 0 a 6 anys.

Unes jornades d’anàlisis, reflexió i consens dins del moviment associatiu CNSE.