96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’IRPF continua donant suport a les persones sordes

Durant 2021, Fesord a través de les subvencions dirigides a la realització d’inversions i programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques en la Comunitat Valenciana; està duent a terme quatre programes:

INTERVENCIÓ ECOLÒGICA AMB FAMÍLIES I INFÀNCIA SORDA per a l’atenció a famílies, intervenció en la llar, tallers de llengua de signes i activitats d’oci; així com formació a professionals i difusió i sensibilització.

PROGRAMA D’ENVELLIMENT ACTIU PER A PERSONES MAJORS SORDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA que inclou l’atenció personalitzada i l’acompanyament a persones sordes majors, així com la formació a persones sordes en l’atenció a aquest col·lectiu.

JOVENTUT SORDA ACTIVA I EMPODERADA que aposta per una atenció a joventut sorda, incloent orientació, assessorament i formació especialitzada.

ESPAI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A DONES SORDES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE(ESPAIDONASORD), espai valencià d’informació i assessorament a dones sordes en situació de violència de gènere.

Tot això no seria possible sense l’ajuda de 35.879,84 € rebuda per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.