96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

La Fundació «La Caixa» aposta per l’envelliment actiu per a persones sordes majors

Fesord Noticias

Fundació Fesord CV duu a terme un programa d’atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia finançat per la Fundació «la Caixa».

En aquest any, la partida econòmica oferida per la Fundació «la Caixa» en la seua línia de Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia ha destinat al “Programa d’envelliment actiu per a persones sordes majors en situació d’aïllament” ha sigut de 23.950 €.

Un programa a través del qual les nostres entitats oferixen atenció i mediació comunicativa de forma presencial a persones sordes majors, famílies i professionals; proporcionen atenció i assistència mitjançant el Vidasor, plataforma de videoasistència per a persones sordes majors en els seus domicilis amb dos accions de suport, la instal.lació de l’equipament per a conectar a la plataforma i el voluntariat que acompanya al major al domicili i l’entorn; afavorixen l’envelliment actiu millorant la capacitació de les persones sordes majors per a fomentar la seva autonomía i la participació social facilitant la relació social entre iguals; i fomenten l’autonomia e independencia de les persones sordes majors amb el suport de l’ assistent personal.