96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’IRPF aporta estabilitat a l’atenció a persones sordes

Logo IRPF color Valencià

Durant 2018, Fesord a través de les subvencions dirigides a la realització d’inversions i programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques en la Comunitat Valenciana; està duent a terme tres programes:

AGENT DE DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT SORDA (ADECOSOR) per a l’atenció i formació a persones sordes; així com per a realitzar accions de sensibilització i difusió sobre persones sordes, comunitat sorda i llengua de signes.

ATENCIÓ A l’ENTORN DE LES PERSONES SORDES PER A LA SEUA INTEGRACIÓ SOCI-FAMILIAR a través de l’atenció a famílies, intervenció en la llar, tallers de llengua de signes i activitats d’oci; així com formació a professionals i difusió i sensibilització.

PROGRAMA D’ENVELLIMENT ACTIU PER A PERSONES MAJORS SORDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA que inclou l’atenció personalitzada i l’acompanyament a persones sordes majors, així com la formació a persones sordes en l’atenció a aquest col·lectiu.

Finalment, el PROGRAMA D’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER Al DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES: ADECOSOR, ATENCIÓ A FAMÍLIES AMB MEMBRES SORDS I ENVELLIMENT ACTIU DE PERSONES MAJORS SORDES ha permés la millora de l’aula d’informàtica de l’entitat, per a convertir-la en una aula multifuncional i que puga donar una adequada prestació als i les usuaris/as que participen en les nostres accions.

Tot això no seria possible sense l’ajuda rebuda per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.