96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Més de 100 urgències ateses a través de SVisual

L’esforç de les nostres entitats per dotar a les persones sordes d’una major autonomia personal ha tingut el seu fruit amb la implantació del servei de SVisual en tots els hospitals públics de la Comunitat Valenciana.
Després de 10 anys des de la seua posada en marxa i nombrosos

guardons, SVisual ha arribat a les urgències dels nostres hospitals. En total, són més de 100 les urgències realitzades a través d’aquesta plataforma en l’últim quadrimestre del 2019. Gràcies al qual, les persones sordes usuàries o no de la llengua de signes han sigut ateses en temps real a través de la figura del vídeo-intèrpret o mitjançant xat.

Us recordem que podeu fer-nos arribar qualsevol incidència que sorgisca durant el procés de sol·licitud del servei, a través de la fulla d’incidències que trobareu en la web de Fesord i que heu de remetre’ns emplenada (info@fesord.org), o sol·licitar-la i presentar-la en alguna de les nostres oficines o punts d’atenció. Així, podrem treballar juntament amb la Conselleria de Sanitat per a oferir les solucions necessàries i aconseguir l’òptim funcionament del servei.

Aquestes dades ens animen a continuar buscant mecanismes que eliminen les barreres de comunicació i impulsen l’accessibilitat universal.