96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Cap a un envelliment actiu i saludable

La Caixa Mayores

La Caixa 2018

La Fundació Fesord CV a través d’un projecte de l’Obra Social la Caixa ha apostat per un envelliment actiu i saludable de les persones sordes majors durant l’exercici 2018.

Cada vegada hi ha més persones sordes majors que, per les barreres de comunicació, no poden aprofitar-se dels recursos existents, i com a conseqüència se generen més casos d’exclusió entre aquesta població. Per això, la nostra entitat fa temps que ofereix plans d’atenció integral a persones sordes majors que pretenen evitar aquestes situacions d’exclusió i afavorir un envelliment actiu.

S’han desenvolupat activitats grupals i també de formació, a través de les quals les persones sordes majors de tota la Comunitat Valenciana han pogut interactuar entre elles, viure en comunitat i, per descomptat, adquirir nous coneixements, principalment relacionats amb recursos digitals que poden facilitar el seu accés a la informació.

A més a més, s’han desenvolupat acompanyaments en situacions de la vida diària, que tracten de donar suport a la persona en gestions bàsiques. Aquesta tasca ha estat realitzada per persones sordes amb coneixements en l’àrea de la dependència, mantenint un especial vincle amb les persones sordes majors.

Una altra activitat molt important en aquest programa ha estat la videoasistència i l’acompanyament, i s’han implementat, a través de les noves tecnologies, un sistema de vídeo-atenció i acompanyament específic. VidAsor permet amb un senzill sistema, dissenyat per a persones amb poques habilitats en l’ús de noves tecnologies mantenir, a través d’un ordenador, vídeo-comunicacions amb una persona sorda (mediadora comunicativa).

Tot això, sense oblidar-nos del treball d’orientació i sensibilització a professionals, famílies i entitats relacionades amb aquest col·lectiu. Així com la intervenció específica en centres de persones majors on puga haver-hi  algun/a major sord/a, i pal·liar així la situació de soledat que puga patir.