96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Comencen de nou els cursos de llengua de signes

El nostre professorat de la Escola LS torna amb força a les aules amb l’objectiu d’acostar la idiosincràsia de les persones sordes qualsevol persona que estiga interessada i, a més, facilitar les eines bàsiques en llengua de signes per a aconseguir trencar les barreres de comunicació que encara hui dia existeixen en el nostre entorn, però que gràcies a l’esforç interés i tenacitat del nostre alumnat aconseguim minimitzar cada dia més.
Als cursos en el CIJ de Moncada, en Discamp de Morvedre de Sagunt, en l’IVAP i els grups de nivell A1 presencial en les nostres seus, hem de sumar l’inici en breu de la 2a edició del nostre curs A1 online a través de la plataforma Signocampus de la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), amb ja 44 persones inscrites. Es tracta d’un curs tutoritzat per professionals sords/as, titulats especialistes en llengua de signes i comunitat sorda, en actiu i amb formació específica sobre formació en modalitat a distància que permet una major flexibilitat quant a horaris perquè pugues aprendre al teu ritme. En finalitzar el curs, igual que en la modalitat presencial, rebràs un certificat homologat per la Xarxa Estatal d’Ensenyament de les llengües de signes espanyoles de la CNSE, entitat de referència de la llengua de signes a nivell estatal que, al costat de totes les federacions de persones sordes que la componen, vetlem per un ensenyament de qualitat que protegisca i defense el correcte ús de la llengua de signes, llengua minoritària, tal com recull el nostre Estatut d’Autonomia en el seu article 13.4.

A més de la formació online, altres cursos en modalitat presencial sol·licitats per entitats públiques i/o privades també donaran principi al llarg d’aquest mes, com per exemple els cursos sol·licitats per part de l’Oficina Municipal d’Ajuda a les persones amb Discapacitat (OMAD) de València, dirigits tant al funcionariat com al públic en general.
Recorda que tots els nostres cursos segueixen les directrius marcades pel Marc europeu comú de referència per a les Llengües, des del nivell A1 fins al nivell B2; adaptem la nostra metodologia, objectius, continguts, etc. a les noves exigències per a aconseguir el mateix estatus que qualsevol altra llengua.