96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Ens reunim per a aconseguir una educació inclusiva i de qualitat

Fesord CV s’ha reunit amb la nova Direcció General d’Inclusió Educativa encapçalada per Raquel Andrés. Aquesta nova direcció general pretén abordar i fer realitat els procediments i possibilitats que el Decret d’Inclusió i l’ordre recullen en el seu articulat amb l’objectiu d’oferir una resposta educativa per a la inclusió. Una labor en la qual s’ha d’incloure les necessitats de l’alumnat sord, recursos formals d’atenció educativa i altres qüestions encara no resoltes en el sistema educatiu valencià.

Les possibilitats que la llengua de signes estiga present en els centres escolars es reflecteix en la disposició addicional sisena 3 per al “suport a l’alumnat sord i sordcec d’Infantil i Primària que requerisca llengua de signes, la Conselleria haurà de proveir de personal docent especialitzat que tinga la competència adequada i degudament acreditada en aquesta llengua”. Sens dubte, un pas important per a una reivindicació històrica del nostre moviment associatiu.

En setembre de 2018, es va aconseguir la regulació de la presència d’intèrprets de llengua de signes en Secundària, Batxillerat i Cicles mitjançant la conformació d’una bossa d’ocupació en funció pública, figura que també recull aquesta ordre com a personal no docent especialitzat de suport per a l’accés.

Queda pendent també, obrir la porta a la demanda d’algunes famílies i centres educatius d’infantil i primària que requereixen un altre perfil docent que possibilite la comunicació en llengua de signes dins de les aules i així li ho ha transmés l’entitat a la Directora General. Així com, la necessitat de definir i crear bosses específiques dels diferents perfils professionals de la llengua de signes que puguen desenvolupar la seua labor en les diferents etapes educatives d’acord amb les demandes de l’alumnat i de les seues famílies i estendre els recursos als centres concertats que el sol·liciten.

Sens dubte, nous reptes per a aquesta nova etapa en la qual FESORD vol donar una resposta educativa global a les diverses necessitats que presenta l’alumnat sord.