96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Nous reptes de la Unitat de la llengua de signes gràcies a la Fundació ONCE

La Unitat de la Llengua de signes és un projecte que la Fundació Fesord CV va iniciar en 2015, per a afavorir el màxim desenvolupament de l’alumnat sord en l’entorn educatiu.

El seu inici va ser gràcies al suport de la Fundació ONCE, suport que hui dia ha permés que aquesta Unitat tinga nous reptes i noves accions.
Aquesta Unitat de LS incorpora la llengua de signes dins de l’aula on hi ha un alumne o alumna sord, oferint una visió basada en la diversitat i afavorint que la llengua de signes forme part del dia a dia en els col·legis. A més, ofereix pautes i estratègies comunicatives dins de l’aula, percebent la llengua de signes com una suma, una aportació i per tant una riquesa per a la socialització a l’escola.

D’altra banda aquesta Unitat també afavoreix l’acostament a la idiosincràsia de les persones sordes mitjançant la realització de xarrades o tallers que acosten la llengua de signes a l’alumnat valencià.

Com a nou repte, la Unitat LS ha incorporat l’acció d’estimulació de la llengua de signes en la llar, facilitant així l’aprenentatge d’aquesta llengua i afavorint la comunicació familiar en l’entorn natural del xiquet o xiqueta sord/a.

Al seu torn s’ha creat l’Aula Júnior, un espai per a atendre l’adolescència sorda, i proporcionar un espai i temps específic per a ells i elles; on sociabilitzar amb iguals, aprendre i gaudir.