96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Es consolida el servei de mediació interpretació en la zona de Xàtiva

La Fundació Fesord CV ha signat l’acord amb l’Ajuntament de Xàtiva per a la prestació del servei de mediació i interpretació en llengua de signes en Xàtiva i els municipis de voltant que s’adscriguen a aquest.

El mes de gener passat l’Ajuntament de Xàtiva va traure a concurs públic aquest servei i la Fundació Fesord CV juntament amb dues empreses van competir sent finalment adjudicat a la Fundació Fesord CV que va signar les condicions del mateix el passat 5 de febrer.

Es consolida així aquest servei durant dos anys més, prorrogable a altres dos. El servei de mediació i interpretació en llengua de signes municipal és fonamental per a acostar els recursos i prestacions municipals al context més pròxim de les persones sordes.

A través del moviment associatiu que conforma Fesord i la seua Fundació són ja 14 els punts d’atenció en els quals aquests serveis es presten de manera descentralitzada per a fer accessibles les zones on resideixen les persones sordes.

El treball en xarxa és clau per a acostar i rendibilitzar els recursos i per a això el moviment associatiu de persones sordes a través de les seues seus associatives, realitzen un paper fonamental en la consolidació i estabilitat dels punts d’atenció establint sinergies amb les administracions locals i comarcals que aposten per l’accessibilitat i per millorar la qualitat de vida de les persones sordes.