96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Signatura de les pròrrogues dels concerts socials

190201_FIRMA

El Centre de desenvolupament infantil i d’atenció primerenca (CDIAT) de la Fundació Fesord CV signa la pròrroga 2019 del concert social que el sustenta.

El passat 2018 la línia de finançament dels centres de serveis socials entre els quals es troben els Centres d’Atenció Primerenca dependents de la Conselleria d’Igualtat i polítiques inclusives va passar a concert. Amb això la Conselleria buscava donar-li una major estabilitat a la gestió dels centres finançats amb fons públics.

El CDIAT de la Fundació fesord CV és l’únic de la Comunitat Valenciana que compta amb la Unitat de la llengua de signes per a atendre famílies amb fills i filles sords/as en les rutines de la llar i contextos naturals que afavorisquen l’ús d’aquesta llengua en la convivència de la llar.

Actualment el centre atén 68 famílies amb fills i filles de 0 a 6 anys, totes elles acudeixen complint el protocol públic de derivació sanitària que les posa en contacte amb els nostres serveis per a fer un pla d’atenció individualitzat en funció de les necessitats de les famílies a les quals atenem.

Per a la Fundació Fesord CV és fonamental el treball amb la família i el seu entorn més pròxim, sent conscients que el benestar familiar afavoreix el desenvolupament integral i sobretot feliç dels menuts i menudes.