96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

La importància de l’acció social d’iniciativa privada

Amb motiu de la celebració de l’acte de l’Obra Social La Caixa “Tu ens fas millors” la secretària general de la Fundació Fesord CV, Amparo Minguet, va acudir al Palau dels Arts Reina Sofia per a conéixer de primera mà les propostes i iniciatives per a aquest 2019.

Quant a la trajectòria de suport de la iniciativa social de La Caixa a la Fundació Fesord CV destaquem els programes dirigits a les famílies amb fills i filles sords/as en els inicis de l’atenció ecològica en la llar i en contextos pròxims desenvolupada pel Servei d’Atenció a les famílies i infància sorda (SAFIS) així com el Pla integral d’atenció a majors sords de la Comunitat Valenciana.

L’envelliment actiu és un valor que afavoreix la prevenció de situacions que desemboquen en dependència. Les persones sordes majors es caracteritzen per haver conviscut i compartit sempre en comunitat i és necessari continuar garantint aquesta convivència i impedir l’aïllament. La comunicació accessible fa possible la seua participació, el sentiment de pertinença a un grup, la socialització entre iguals, són variables que han de contemplar-se en qualsevol pla d’atenció a persones sordes majors.

Des de Fesord desenvolupem accions específiques dirigides a majors, tallers, convivències, atenció personal i acompanyaments, aplicació de les tics per a l’atenció en la llar a majors especialment vulnerables mitjançant el programa VidAsor, etc. Totes elles accions importants per al benestar i que requereixen de suports de l’administració pública però també de la iniciativa privada com l’Obra Social La Caixa.