96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Primer Consell d’Associacions

190201_CONSEJO

El passat 19 de gener es va celebrar el Primer Consell d’Associacions de la Comunitat Valenciana, donant-se cita els i les representants de les Associacions de persones sordes per a tractar entre altres punts l’organització de les activitats 2019.

Aquest any 2019, i com a clausura de l’aniversari de Fesord CV, el Dia Internacional s’organitzarà per part de Fesord CV i celebrarà a València

La Jornada de Dona Sorda serà organitzada per l’Associació d’Alcoi, el Dia de les persones sordes majors a càrrec de l’Associació Valenciana de persones sordes i la Convivència de persones sordes per l’Associació de persones sordes d’Alacant, quedant posposat el Dia de la Joventut a la pròxima reunió de les delegacions de joventut de la Comunitat Valenciana.

També es va informar les associacions sobre els últims assoliments legislatius com l’Estatut de les persones amb discapacitat i la Llei d’infància i adolescència. La presidenta i la directora van transmetre als i les representants associatius els últims contactes institucionals entre els quals destaquem l’interés del servei SVisual com una eina futura per a garantir l’accés a una comunicació accessible a qualsevol hora i en qualsevol lloc.

Així mateix en aquest primer Consell el moviment associatiu va reflexionar sobre la nostra situació actual mitjançant l’elaboració d’un DAFO sobre el present i futur de les nostres associacions. Les fortaleses i febleses a les quals ens enfrontem. El treball en xarxa perquè la nostra col·laboració conjunta repercutisca en la millora del dia a dia de les persones sordes i el seu moviment associatiu.

Aquesta reflexió DAFO entra dins de les línies de participació que les nostres entitats han obert per a l’elaboració d’un Pla estratègic dins del procés de certificació de qualitat.

Finalment prenem consciència que iniciem un any electoral, ple de reptes per al moviment associatiu que segueix motivat per a fer nafrar les demandes als espais sociopolítics de la Comunitat Valenciana.