96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Ens reunim amb l’Administració Pública

La Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública, Mireia Llobera s’ha reunit amb Fesord CV per a analitzar conjuntament el desenvolupament de la disposició addicional de la Llei de funció pública, que contempla la valoració del coneixement de la llengua de signes en l’accés i promoció del personal de l’administració pública.
La reunió s’ha desenvolupat amb la participació de la Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental, de la VCIPI, Elena Alberty. Amb els qui s’ha compartit la intenció de promoure les actuacions necessàries per a millorar, per part de les administracions públiques, l’atenció a la ciutadania sorda tal com estableix la pròpia llei.
Fesord ha exposat els seus més de 25 anys de trajectòria en l’ensenyament de la llengua de signes dins de la xarxa estatal. Així com la professionalitat del personal especialista en llengua de signes en els processos de formació dins i fora de l’IVAP. La labor del qual requereix d’ordenament i regulació dins de la funció pública valenciana. A més, des de la nostra entitat es constreny perquè aquesta formació s’adeqüe al Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Finalment, també hem destacat l’ampliació dels àmbits de cobertura del contracte d’interpretació en llengua de signes en àmbit judicial adjudicat a la Fundació Fesord CV i que ara a més dels judicis, inclou els serveis gratuïts que s’ofereixen en els col·legis professionals d’advocacia i procuradors, l’assistència en les oficines d’atenció a les víctimes del delicte i la presència en tribunals jurats.