96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

Fundació Fesord i CaixaBank juntes en un programa per a ajudar a les persones sordes i les seues famílies


Fundació Fesord CV duu a terme una iniciativa social finançada, en aquesta ocasió, per CaixaBank.

En aquest any, la partida econòmica oferida per CaixaBank en la seua línia d’acció social s’ha destinat al programa “Suport psicològic i intervenció a persones sordes i les seues famílies”. Un programa a través del qual les nostres entitats han garantit l’ajuda necessària perquè les persones sordes i les seues famílies visquen el procés d’acceptació de la sordesa amb el suport i els recursos apropiats. Entre les línies d’aquest programa destaquen mesures com l’atenció, assessorament i orientació, així com la intervenció i rehabilitació foniàtrica bilingüe, que de manera única a Espanya, a través de la llengua de signes s’incideix en la llengua oral.

Aquest programa, que s’emmarca dins de l’acció social, ha reforçat les diferents línies de col·laboració entre totes dues entitats, Fundació Fesord CV i CaixaBank, ha permés el desenvolupament social de les persones sordes i les seues famílies en igualtat d’oportunitats.