96 384 60 55 info@fesord.org
96 384 60 55 info@fesord.org

L’Escola de LS inicia el B2

190307 B2

Trenta alumnes i alumnes s’han inscrit al curs B2 que ha iniciat l’Escola de LS de la Fundació Fesord CV aquesta setmana i per primera vegada en la Comunitat Valenciana.

L’Escola de LS pertany a la Xarxa Estatal de l’Ensenyament de la llengua de signes de la CNSE. El seu equip docent està conformat íntegrament per Especialistes en llengua de signes, professionals sords/es la llengua materna del/les quals és la llengua de signes.

Els nivells fins ara oferits per l’escola eren l’A1, A2 i B1 tant presencial com online segons el que s’estableix en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació (MCER).

Així mateix l’escola ofereix tallers d’introducció a la llengua de signes a institucions públiques i privades que volen iniciar-se en el coneixement d’aquesta llengua. 1.494 són les persones que durant el 2018 s’han format en a través de l’Escola LS en la Comunitat Valenciana, en 81 accions formatives diferents.

L’interés creixent per l’aprenentatge de la llengua de signes fa necessari formalitzar i regular tots els processos formatius així com donar-li l’estatus professional que requereixen els i les especialistes de llengua de signes que han transmés aquesta llengua a un gran nombre de professionals que ara atenen altres persones sordes, com a intèrprets de llengua de signes o com a personal d’atenció tant en l’administració pública com privada.